luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4091 ha
Intravilan: 266 ha
Extravilan: 3579 ha
Populatie: 1252
Gospodarii: 616
Nr. locuinte: 912
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Necşeşti, Gârdeşti, Belciug
Asezarea geografica:
În nordul judeţului Teleorman
Pe DJ 703
45 km faţă de reşedinţa de judeţ
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Obiective turistice:
Lacul Belciug
Evenimente locale:
Târg în fiecare zi de sâmbătă
Facilitati oferite investitorilor:
Arendare terenuri agricole
Proiecte de investitii:
Amenajare lac Belciug
Alimentare cu apă
Gestionare deşeuri menajere